Författare Ana Porss

Novellen Spindeln

Min novell Spindeln är en av texterna i antologin Bidrag, som studenter från Lunds Universitets Författarskola har skrivit. I Spindeln ställs en kvinna inför beslutet att ge upp tilliten och lära av sina misstag. All behållning från boken går till Bröstcancerfonden som administreras av BRO -  Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Boken finns att köpa på www.bro.org.se.