Författare Ana Porss

Föreläsningar 

http://forfattarcentrum.se/forfattarformedling/forfattare/1487/Ana_Porss 

Jag erbjuder två olika föredrag eller en sammanslagning av dem beroende på tid och önskemål.

 

1. ”Att skriva skönlitterärt med utgångspunkt från släktforskning”

Här berättar jag om hur jag gick tillväga när jag skrev romanerna Utan fräls oss ifrån ondo och Sårade själar där persongalleriet är hämtat ur min släkt. Jag ger tips och visar hur fakta och fiction kan sammanflätas till en både spännande och trovärdig historia.

 

2. Jag berättar om researcharbetet bakom boken om Axel von Fersens oäkta dotter Livets och kärlekens vatten. Föredraget innehåller intressanta detaljer som t.ex. brevväxlingen mellan Axel von Fersen och den franska drottningen Marie-Antoinette.